Tabela doboru węża na nominalne ciśnienie pracy przewodu hydraulicznego.

Nominal working pressure for hydraulic hose. Таблица подбора шланга по номинальному давлению.

DN

CIŚNIENIE ROBOCZE [Mpa]

wg

DIN 20022-1SN/ST

PN-91/C-94250/60

jednooplotowy

wg

DIN 20022-2SN/ST

PN-91/C-94250/60

dwuoplotowy

wg

DIN 20023-4SP

czterooplotowy

wg

DIN 20023-4SH

czterooplotowy

minimalny promień gięcia

[mm]

06

22,5

40,0

1

-

-

2

100

100

08

21,5

35,0

1

-

-

2

115

115

10

18,0

33,0

44,5

1

-

-

-

2

-

-

-

3

130

130

180

13

16,0

27,5

41,5

1

-

-

-

2

-

-

-

3

180

180

230

16

13,0

25,0

35,0

1

-

-

-

2

-

-

-

3

200

200

250

20

10,5

21,5

35,0

42,0

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

240

240

300

280

25

8,8

16,5

28,0

38,0

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

300

300

340

340

32

6,3

12,5

21,0

32,5

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

420

420

460

460

40

5,0

10,0

18,5

30,0

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

500

500

560

560

50

4,0

9,0

17,5

25,0

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

630

630

660

660

- zakres temperatur roboczych: -400C  - +1000C;

         - altitude of working temperature: -400C  - +1000C;

            - предел температуры рабочей: -400C  - +1000C;

- ciśnienie próbne jest dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego;

- testing pressure is a twice bigger than working pressure;

- давление проверочное в два раза выше от рабочего;

- ciśnienie rozrywające jest czterokrotnie wyższe od ciśnienia roboczego.

     - tearing open pressure is fourfold bigger than working pressure.

- разрыв наступает при четырехкратном давлении от рабочего