Zabezpieczenie antykorozyjne (powłoki galwaniczne)

Corrosion protection (galvanic coatings), Антикоррозионные защиты (гальванические покрытия)

 

 - Standardowe pokrycie /  Standard coating / Cтандартное покрытиe:

kompozycja2

   Elektrolityczna powłoka ochronna ZN alkaliczny – min. 8 µm.  Pasywacja chromianowa typu A; wolna od Chromu (VI) zgodnie z normą DIN EN 15205.

 The electrolytic protective coating ZN alkaline – min. 8 µm. The chromate passivation type A; Chromium(VI) free in accordance DIN EN 15205.

 Покрытие электролитическое ZN алькаличны - мин. 8 µм. Пассивация хромянова типа А, свободная от хрома (VI) в соответствии с нормой

  DIN EN 15205.

 

- Na zamówienie wykonujemy pokrycie / For request we cover / На заказ изготавливаем покрытиe:

kompozycja 

Powłoka stopowa cynk-nikiel z pasywacją transparentną oraz uszczelnieniem. Zawartość niklu w stopie 12-16%.

 Alloy coating of zinc-nickel passivation transparent and seal. The nickel content in the alloy 12-16%.

 Сплав покрытие цинк-никелевого пассивации прозрачной и печатью. Содержание никеля в сплаве 12-16%.

DIN 50979 Fe//ZnNi 8 um +/- 2 um//Cn/ T2.