STECK-O 90 (P72) 

Końcówka wtykowa gięta wg PN-92/G-32000.

Elbow 90˚ contact nipple STECKO.

Угловой 900 нипель СТЕСК-О.

 

 

STECK O 90 P72STECK O 90 P72 TECH
 

średnica
węża DN
Pierścień uszczelniający Pierścień oporowy D
[mm]
system
oznaczeń
Symbol / Order code
08 10x2 10.8/14.1 14.0 1 P72 08
10 10x2 10.8/14.1 14.0 1 P72 10
13 13x2,5 14/18.1 18.0 1 P72 13
20 19x2,5 20/24.1 24.0 1 P72 20
25 25x2,5 27/31.1 31.0 1 P72 25